Att förlåta...

Det är fantastiskt att bli förlåten!

Den där känslan av att en börda man burit lyfts bort…friheten att gå vidare och lämna det jobbiga bakom sig.

Men lika fantastiskt är det att kunna förlåta någon…Det är ju inte alltid så lätt, men med Guds hjälp är det möjligt.

Förlåtelse är ju inte detsamma som att säga att när någon gjort mig illa och jag förlåter dem, så är det de gjort mot mig helt plötsligt ok.

Absolut inte! Att förlåta någon är ibland oerhört svårt…i vissa fall en nästan omänsklig uppgift.

Men med Guds hjälp är det möjligt.

För mig är förlåtelse ett viljebeslut. Det är ett sätt att säga till mig själv nu måste smärtan få ett avslut…den som gjort mig illa ska inte få ta min kraft och energi... utan jag förlåter för att kunna gå vidare så hel som möjligt.

Som så mycket i livet är det lätt att säga, men svårare att göra…

I Bibeln kan vi läsa hur Gud tänker om förlåtelse.

”Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.” (Kol 3:13-14)

I Lukasevangeliet står det;

”Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. ” (Luk 6:33)

I Matteusevangeliet står det;

”Då gick Petrus fram och frågade Jesus:”Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?”

Jesus sade till honom:” Jag säger dig. Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.”

(Matt 18:21-22)

Har du någon i ditt liv som du skulle behöva förlåta?

Vore det inte skönt att göra det till Jul…så att julfrid kan få fylla ditt inre...och kanske också fylla den personens inre?

Be Gud att Han hjälper dig att kunna släppa smärtan,besvikelsen, sorgen och ilskan som du bär på…

Jesus har sagt:” Jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:20)

Han är med oss ”alla sorts dagar”… i glädjen och sorgen…när vi gör det som är lätt, men också då vi gör det som kan kännas så svårt.

Hans hjälper oss… och i kraften av Hans kärlek kan vi både få och ge förlåtelse.

Kommentarer:

1 Timothy Reid:

Du skriver så fina saker och du har ett gott hjärta, jag älskar dig för det och att du jobbar så hårt för vår jul <3 men du är bäst!P.S Jag har en fin blog jag me!

Kommentera här: