Det här med tro på Gud...

Det här med tro på Gud…

Ibland tror vi att man måste förstå allt och ha alla svar…eller i alla fall de flesta… innan vi kan tro. Men för många är det faktiskt lite tvärt om. De tror först och sedan börjar de förstå mer och mer...
Jag har mött flera personer som börjat sin resa i tron på Gud med att ha som utgångspunkt att det de tror faktiskt skulle kunna visa sig vara sant…och när de vågat satsa på det så har deras tro övertiden vuxit till en fast övertygelse som burit dem genom livet.
Och det är nog så för de flesta av oss att alla frågor inte får ett tydligt svar, och att frågorna vi har ofta leder till nya frågor… Men väldigt många har någon slags liten tro och det den behöver är plats och tid att växa, mogna och utvecklas.  Min dröm och önskan är att alla skulle kunna hitta en plats där de kan känna att de kan ställa sina frågor…jag hoppas och ber att vår församling kan få vara en sådan plats…där alla frågor är välkomna och möts med respekt.
Ett av de namn som Jesus fick är Emanuel…det betyder ”Gud med oss”. Julens berättelse är berättelsen om att Gud är med oss… och om hur Gud visar sig för oss i en person…hur Han levde bland oss människor och hur vi kan lära känna Honom genom att ha en relation med Honom. Och precis som i alla relationer så behöver relationen med Gud uppriktighet och tillit…och sedan att vi faktiskt vågar satsa på relationen.
Jag tycker att det är fantastiskt att Gud vill vara med oss och att Han vill ha en relation med var och en av oss människor…Han är så värd att tro på!

Kommentera här: