Ibland får vi det vi behöver och inte bara det vi ber om...

Det finns en berättelse om en lam man i Markusevangeliet 2:1-5,12…

” Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma, samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren, och han predikade ordet för dem. Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. Men när de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sade till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”… Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade:”Något sådant har vi aldrig sett.”
Max Lucado skriver så här i ”He still moves stones”:
”Det var riskabelt…de kunde falla. Det var farligt…han kunde falla. Det var okonventionellt…att ha sönder någons tak var ett ganska osocialt beteende. Men det var deras enda chans att få se Jesus. Så de klättrade upp på taket.
Tro gör sådana saker. Tro får oss att göra det oväntade. Och tro får Guds uppmärksamhet.
Se vad Markus säger: ” Jesus såg deras tro och sade till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”
Vännerna ville att Jesus skulle hela deras vän. Men Jesus stannar inte vid ett ”enkelt” fysiskt helande av kroppen- han vill hela själen. Han hoppar groda över det fysiska och tar itu med det andliga.
Att hela kroppen är temporärt; att hela själen är evigt.
Vännernas önskan för sin vän är lätt att förstå…men egentligen är det en blygsam förfrågan.
Folkmassans förväntningar är höga, men inte höga nog. De förväntar sig att Jesus ska säga,” Jag helar dig”. Istället säger han, ”Jag förlåter dig.”…
Det är förunderligt...
Ibland är Gud så berörd av det Han ser så att Han ger oss det vi behöver och inte bara det vi ber om.
Det är sådan Han är vår Gud…aldrig oberörd och alltid nära oss…med sin kärlek och kraft.
Han vet vad vi behöver...när vi själva inte har en aning.

Kommentera här: