Att välja...

Så här i Adventstid tänker jag på det här med ett andligt liv… mitt andliga liv och ditt.

Det är så lätt att det inte får plats bland alla saker som måste göras inför Julen…

Men det sköna är ju att jag och du…vi kan faktiskt välja att det inte blir så.

Andligt liv kommer ju från Anden.

Våra föräldrar kanske gett oss gener, men Gud ger oss nåd.

Våra biologiska föräldrar bär ansvar för vår kropp, men Gud har hand om vår själ.

Du och jag kanske får vårt utseende efter vår mamma men det är vår himmelske Far som ger oss evigheten…

Gud har inte släppt ut oss så att vi måste driva runt på ett hav av arvsanlag…

Du och jag kan inte kontrollera hur våra förfäder valt att svara på det Gud vill ge.

Men vi kan bestämma hur vi själva svarar Gud.

Det som skett i det förflutna måste inte bli ditt fängelse eller begränsa dig.

Vi får alla säga vårt vad det gäller vår egen framtid… våra val och handlingar.

Vi får själv bestämma…vilken väg vi vill gå.

Så min bön för mig själv och för dig är…

Låt oss välja väl…så att en dag i framtiden…kommande generationer…våra barnbarn och barnbarnsbarn kan tacka Gud för den säd vi sått…och för det val vi gjort i våra liv.

Kommentera här: