De tre träden.

Det finns en julberättelse som jag tycker väldigt mycket om.

Det är berättelsen om de tre träden. Hoppas att den inspirerar dig också.

Fritt översatt går den så här…

Det var en gång tre träd som växte på en sluttning sida vid sida. Alla visste de vad de ville bli när de växte upp.

Det första trädet drömde om att bli en skattkista fylld av guld och dyrbara ädelstenar.

Det andra trädet ville bli ett mäktigt skepp som skulle föra mäktiga kungar över stora vatten.

Det tredje trädet ville växa sig stort och högt och ge ära åt Gud.

Så en dag huggs trädet som drömde om att bli en skattkista ner och förs till en snickares verkstad. Nu tror trädet att hans drömmar ska gå i uppfyllelse. Men av trädet tillverkas inte någon skattkista utan istället görs en grovt tillhuggen låda som snickaren fyllde med hö åt sina hungriga djur.

Många dagar går och trädet har nästan glömt bort sin dröm.

Trädet som drömde om att bli ett skepp huggs ner och istället för att bli ett mäktigt skepp görs en liten fiskebåt av trädets virke. Och trädet förstår att det aldrig kommer att bära någon kung över havet i den lilla fiskebåten.

Trädet som ville växa sig högt för att peka på Gud och ära Honom träffas av blixten och faller till marken. Några soldater kommer och tar bort det fallna trädet till en soptipp och trädet tänker att som skräpvirke på en soptipp…kan det aldrig ära Gud.

Många år går och de tre trädens drömmar verkar vara så långt borta att träden till sist slutat tänka på dem.

För vilken storhet skulle kunna komma från en foderlåda, en fiskebåt och lite skräpvirke?

Men Gud hade sin egen plan för de tre träden…

En dag såg några herdar ett stort ljus. En ängel berättade för dem att Frälsaren fötts i Betlehem. Herdarna skyndar dit och finner ett litet barn liggandes i en krubba fylld med hö.

Trädet hade inte blivit en skattkista, men som krubba innehöll det den största skatten någonsin…Guds ende son, Jesus.

Jesus växte upp och blev en man. En dag var Han ute med sina lärjungar i en fiskebåt då en storm blåste upp. Vågorna slog över båtens kant, men plötsligt säger Jesus till stormen att vara stilla och vattnet blir spegelblankt.

Båten kunde känna Jesu kraft. Den hade aldrig burit någon världslig kung över vattnet, men nu inser den att den fått bära Kungars Kung!

Och trädet som blivit skräpvirke visste ingenting om Jesus eller Hans mirakel. Men en morgon hörde det arga röster ropa ”Korsfäst honom!”

Soldater kom till tippen och hämtade skräpvirket . Trädet trodde att det skulle bli ved, men istället gjordes ett kors av virket. Sedan lade man korset på Jesu rygg.

Den dagen dog Jesus på korset för att ta bort all synd från dom som tror på Honom.

På den tredje dagen uppstod Jesus igen. Helt enligt Guds plan.

Och hur gick det för de tre träden?

Jo, dom var också en del av Guds plan…långt bortom och utöver de drömmar de själva haft i sin ungdom.

Det ena trädet hade fått bli en krubba som innehöll den största skatten någonsin…Guds älskade Son Jesus.

Det andra trädet, fiskebåten, hade fått bära Kungars Kung…Guds Son över vattnet under Hans tid på jorden.

Det tredje trädet, korset, pekar än idag på Gud…som symbol för Hans stora kärlek till oss människor.

bland är de drömmar som vi har för oss själva mycket mindre än de drömmar som Gud har för oss.

Så låt oss öppna våra liv idag för att drömma tillsammans med Gud. 

Kommentera här: