På tal om bön...

Vill du veta hur man kan fördjupa sitt böneliv?

Be till Gud.

Förbered dig inte för att be...bara be.

Läs inte om hur man ska be…utan be.

Du behöver inte gå på förläsningar om bön eller diskutera bön…bara be.

Hållning, ordval, ton och plats har bara att göra med vad det är som passar din personlighet.

Välj den form som fungerar för dig, men tänk inte alltför mycket på det.

Ägna inte all tid till att tänka på hur du ska slå in gåvan…så att du glömmer bort att ge den.

Det är bättre att be lite ovant eller klumpigt än att inte göra det alls.

Och om du känner att du bara ska be när du känner dig inspirerad att göra det, så är det helt okay.

Se bara till att du är inspirerad varje dag…

Kommentera här: