Jag tror på bön...

Jag tror på bön…

Idag reste sju personer ur vår familj hem till Sollentuna igen.

Kvar här i Finland är ”bara” nio personer…

Det blev först så där märkligt tyst och tomt, trots att vi är många kvar. Innan dom körde iväg höll vi varandras händer och tackade Gud för att vi får ha varandra och bad om Hans beskydd för deras resa hem.Tänk vilken trygghet det är att få leva med en förvissning om att Gud hör när vi ber och att Han har allt i sin hand.

Det finns tre saker som utgör grunden för mitt liv och de är

·      Det finns en Gud…Fader, Son och Helig Ande

·      Han har allt under kontroll

·      …och Han älskar mig

Det gör att livet går att hantera och leva.

Något som är helt fantastiskt är att den här underbara Guden vill ha en relation med dig och mig!

Bön är ett uttryck för det.

I bön får vi komma till Gud…umgås med Honom…vila i Honom…berätta för Honom hur mycket vi älskar Honom, behöver Honom…är tacksamma för allt Han är och gett och ger.

I bön får vi ju också komma med våra behov för andra och oss själva.

Vi får lyssna till Gud och dela våra tankar med Honom.

Jag tror att allt är möjligt för Gud när vi ber…att trasigt kan bli helt…att döda kan få liv…att sjuka kan bli helade…att liv kan bli förvandlade!

Ingenting är omöjligt för vår Gud!

Jag tror faktiskt att det alltid händer något när vi ber.

Ibland får vi det vi ber om…ibland får vi kraft att uthärda det vi går igenom…men alltid, alltid händer det något.

För jag tror att något händer med oss när vi är i Guds (Jesu) närhet. När vi är i bön inför Honom så förvandlar Han oss, om vi låter det ske.

Vi kanske får nya tankar som är till hjälp i något sammanhang, vi kanske får ett konkret praktiskt bönesvar efter att vi bett Gud om hjälp gällande något specifikt behov.

Vi kanske får uppleva ett fullständigt helande till ande, kropp eller själ…eller så får vi den kraft och tröst som vi behöver för att kunna bära något som är svårt i våra liv.

Och jag tror att det mest fantastiska händer inom oss om vi är öppna för det.

Jag har upplevt det i mitt liv och är så tacksam för det.

Så jag skulle vilja påminna dig om att det finns en Gud! Han har allt under kontroll! Och Han älskar dig och mig!

Så vad det gäller bön…

Våga tro att Gud hör dig när du ber. För Honom är allt möjligt! Han älskar oss!

Kom till Honom med dina uppriktiga, svåra, smärtsamma böner…du behöver inte formulera några vackra fraser inför Gud utan var bara brutalt ärlig…Han kan och vill ta det!

I Bibeln i Sefanja bok står det så här i den engelska översättningen (Sef 3:17)

 The LORD your God is with you, he is mighty to save. He will take great delight in you, he will quiet you with his love, he will rejoice over you with singing."

Så be till Gud…Han hör oss, är mäktig och Han älskar oss så innerligt!

Lyssna gärna på den här sången av Jaci Velasques, den heter ”On my knees” , den har betytt mycket för mig…

 

http://www.youtube.com/watch?v=bJwDxWddgSk&feature=related

Kommentera här: