Man blir lyckligare om man engagerar sig helhjärtat...

 

Jag har just suttit och arbetat med en predikan inför söndagen som kommer, och tiden bara försvinner när jag gör det.

Har du känt det så någon gång? Tiden susar förbi.

Ibland upplever man det precis tvärt om. Tiden vill bara inte röra sig framåt utan den står nästan stilla och bara segar sig fram.

Visst är det märkligt att man kan uppleva tid på så olika sätt?

I sin bok ”The Law of happiness” talar Henry Cloud om det här.

Bibeln säger att: det engagerade livet är det goda livet. Gång på gång säger Bibeln att vi ska göra det vi gör av hela vårt hjärta, helhjärtat.

Och det betyder att när vi är engagerade i det vi gör, har en koppling till det vi sysslar med, då blir vi lyckligare som människor och tiden bara försvinner när vi håller på.

Det är de stunder då man önskar att det fanns mer tid till att göra det vi gör, istället för tvärt om.

Bibeln kallar den här typen av engagemang för att göra något helhjärtat.

Det är då man ger sig hän och är ”all in” i det man gör.

Forskningen kring vad det är som gör människor lyckliga kallar det här för ”Flow”

och menar att det är det helhjärtade engagemanget i en aktivitet som tar oss till en annan nivå av existens.

En forskare som heter Csikszentmihalyi kallar ”Flow” för  de upplevelser som människor gör av att tiden flyger förbi då timmar verkar glida förbi på några korta minuter. Och tidsuppfattningen förändras.

Men Flow händer inte när som helst eller hur som helst.

C menar att det vi gör när vi upplever Flow måste både vara en utmaning för oss och samtidigt något om vi kan klara av.

Vi behöver vara djupt engagerade och involverade och också ha lite kontroll över det vi gör. Och sedan behöver vi förlora oss själva och vår tidsuppfattning. Aktiviteten  upptar hela vår varelse och det är då som vi  upplever Flow.

Det är precis det Bibeln talar om när den beskriver ett helhjärtat liv vad det gäller alla möjliga delar av livet.

Gud vill inte att vi slösar vår tid utan att vi gör saker som betyder något både för oss själva, andra människor och Gud. Då får våra liv mening.

Henry beskriver det så bra i sin bok.

”As I read the accounts of people in the flow experience, I always think that the timelessness they talk about happens because they have exited earthly experience and tasted a bit of eternity. Heaven knows no time, and when we are closest to heaven, we know no time either.”

Visst låter det underbart? 

Men för att kunna nå dit så måste man ju våga utmana sig själv, att våga sträcka sig utanför sin egen bekvämlighetszon.  För då känner man ju verkligen att man lever! Och även om det kan vara skrämmande så växer man ju och utvecklas.

Sedan tänker jag att det återigen blir så tydligt för mig att jag verkligen längtar efetr att lägga min tid på saker som har betydlese, och som har mening. 

Jag vill inte bara låta dagarna rulla på utan jag vill leva ett helhjärtat liv hur det än ser ut. Livet är för kort för att låta det bli monotont och stagnerat.

Att få leva i Flow betyder att leva på djupet, leva helhjärtat, vara engagerad och att söka tillfällen och saker att göra som har betydelse och får betydelse…något som i mitt liv fångar mitt hjärta…  och som för dig i ditt liv, fångar ditt hjärta. Det livet vill Gud att vi ska ha.

Henrys råd är att:

·      Engagera dig och involvera dig fullt ut i det du gör så att du känner att du investerat ditt liv i det du gör.

·      Välj sedan aktiviteter i ditt liv noga så att det du gör är något som engagerar dig fullt ut.

I Bibeln står det så här:

”Och du, min son, Salomo, lär känna din fars Gud och tjäna honom helhjärtat och villigt, ty Herren rannsakar alla hjärtan och känner alla tankar och uppsåt.”

1Krön 28:9

Gud vill att vi ska få blomstra som människor och det kan vi göra när vi väljer att göra meningsfulla saker på ett helhjärtat sätt.

 

Så för min egen del vill jag försöka att sträva efter att göra så mycket som möjligt i mitt liv på ett helhjärtat sätt…jag vill utmana mig själv till att inte bara ”sitta av” tiden utan att leva ett engagerat liv fullt ut…Jag vill fråga Gud vad Han har på gång framöver för mig?

Det kanske innebär att jag bara är mer närvarande i det jag redan håller på med eller så kanske det innebär något helt nytt…

Men det fantastiska är att i det helhjärtade, när vi upplever ”Flow”…då upphör liksom tiden och vi får smaka lite på evigheten.

Det vill jag uppleva mera av.

Ha en bra helg!

 

Påsken är som livet...Påsken är liv!

 
Äntligen är det Påsk!
Jag älskar Påsken därför att det är en helg som förändrade allt, samtidigt som det är en helg som speglar väldigt mycket hur livet är för oss människor.
Du kanske undrar vad jag menar med det?
Jo, Påsken för mig kan beskrivas med tre dagar eller tre ord.
 
 
• Först kommer fredag…eller smärta.
Fredagen, då Jesus misshandlades och dödades.
Allt såg hemskt ut, hela dagen var ett trauma, särskilt för Jesus, men också för hans familj, hans lärjungar och alla hans efterföljare och vänner.
Lidande och smärta är det som fredagen pekar på.
Jesus tog hela världens synd på sig när han dog på korset. Han utstod ett lidande som inte kan beskrivas för min och din skuld.
Han gjorde det bara därför att han älskar oss och för att vi skulle kunna få förlåtelse för våra synder
och för att vi, om vi vill ta emot det, ska kunna få leva våra liv i evighet tillsammans med Honom.
Det gjorde Han av kärlek.
Många av oss upplever också ”fredag” i våra liv.
Dagar då livet är svårt och fyllt av lidande och smärta.
Några kämpar med sjukdom, missbruk, ekonomiska problem, ensamhet, arbetslöshet, sorg och förluster.
Det ser olika ut, men vi har alla något som vi brottas med och som kommer med lidande och smärta in i våra liv. För mig är det ”fredag”.
 
• Sedan kommer lördag…eller tystnaden.
Lördagen, då himlen var tyst.
Lärjungarna måste ha undrat vad det var som hände?
Var det här slutet på berättelsen? Var Jesus död och borta? Hade de gett upp allt för ingenting?
En dag av förvirring, rädsla, oro, ilska och frågetecken.
Jag tror att det är något som många av oss upplever någon gång i livet.
Vi är med om något jobbigt eller svårt och så vänder vi oss till Gud och ber att Han ska gripa in eller svara oss…men allt som möter oss är tystnaden…tystanden…
Det känns som om bönerna studsar i taket eller som om de försvinner bort i ett stort, tomt intet.
Men jag har lärt mig att det händer fantastiska saker i Guds väntrum.
Många gånger är det då Gud gör något i mig som jag ibland inte förstår förrän långt senare.
Gud är lämnar oss aldrig, Han är alltid nära. Och precis som lärjungarna behöver jag påminna mig om att söndagen kommer!
 
 
• Till slut kommer söndagen…liv!
Dagen som förändrade och förändrar allt!
Dagen som ger oss hopp för vår vardag och hopp för evigheten!
Jesus uppstod från det döda och det förändrade och förändrar allt!
Söndagen är dagen då livet bryter igenom, dagen då livet segrar, då kärleken segrar.
Söndagen är dagen då försoning och förlåtelse blir möjlig, dagen då hoppet återigen lever, dagen då dödens makt är bruten.
Söndagen är dagen då rättvisan segrar, då sjukdom måste vika, då förtryck och svält försvinner, då fred på jorden blir möjlig, då oro och ängslan får ge vika, då fred och frid når vår värld!
Nu kanske du säger, ja men vilken fin drömvärld du lever i, Marica.
Men det är ingen drömvärld…det är Guds rike. Det som ibland beskrivs som ”Redan nu, men ännu inte” eller att ”Det där uppe, kommer hit ner”.
När Jesus dog på korset öppnade Han vägen till Gudriket för dig och mig, vägen fram till Gud.
Han har vunnit seger över allt det svåra, dörren är öppen för dig och mig.
Om vi tar emot Jesus i våra liv, så kan vi börja leva i Gudsriket redan här och nu…och en dag få fortsätta in i evigheten tillsammans med Honom!
Segern är vunnen, dödens makt är bruten!
Därför kan vi i ett evighetsperspektiv vara förvissade om att rättvisan kommer att segra. Gud har allt i sin hand och tack vare det Jesus gjort på korset kan vi vila i att Han kommer att ställa allt tillrätta!
Priset är betalat, livet segrar och kärleken övervinner allt!
Där hämtar jag kraft.
I Påskens budskap hittar jag ankaret för mitt liv.
Utan Påsken har jag ingenting. Tack vare Påsken och Jesus har jag allt!
Vad du än kämpar med i ditt liv just nu, om du upplever att du är mitt i en ”fredag” eller kanske är det ”lördag” i ditt liv…håll ut och kom ihåg att ”söndagen” kommer!
Genom det Jesus gjorde på korset är den redan här!
Det är därför som jag älskar Påsken!
Fredag = Smärta…Lördag = Tystnad…MEN Söndagen kom och Söndag = Liv!!
Låt den få komma in i ditt liv. Låt Söndagen få förvandla ditt liv och din framtid!
Jag önskar dig som läser det här en fantastisk Påsk, Guds välsignelse och hopp!
Därför att Jesus är uppstånden och kärleken och livet segrar!

Att ha mål i livet...

Att ha mål i livet att sträva efter är en av de saker som gör oss människor lyckliga.

Att sätta mål och att uppnå dem är bra för oss.

Det har forskning kommit fram till och det kan vi också läsa om i Bibeln.

I Ordspråksboken i Bibeln beskrivs det så här:

”Förlängd längtan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.”

Ordspr 13:12

För visst är det så att när man ger sina drömmar fötter och når fram, då mår man väldigt gott?

Det har också visat sig att resan fram emot målet är lika viktig som att nå själva målet.

För mig är det absolut så. Jag älskar att sätta mål och att planera och se delmål längs vägen. Det är lite så jag ser på hela livet här på jorden. Jag vill sträva mot nya mål och utvecklas längs med vägen, men själva resan måste vara värd besväret.

Dr.Henry Cloud skriver i sin bok ”The Laws of Happiness” att de starkaste målen är de mål som naturligt flödar ur vem vi är.  De mål som du själv väljer och som inte läggs på dig av någon annan.

Han menar att det finns några principer att följa som underlättar när man vill sätta upp mål i livet.

1.     Välj mål som passar dina styrkor och det du är bra på. Gud vill att vi lever det liv som vi är skapade till att leva. Om jag t.ex. satte som mål att jag ska vinna Vasaloppet nästa år, så skulle jag bli väldigt besviken.

2.     Bryt ner ditt mål i mindre delmål. Det större målet är lättare att uppnå om du delar upp det i mindre bitar och kan fira delmål längs med vägen.

3.     Dina mål kan inte stå i konflikt med varandra. Du kan t.ex. inte sätta upp två olika mål som båda kräver samma tidsutrymme i ditt liv. Man behöver välja.

4.     Ta hjälp av strukturer för att kunna nå ditt mål. Ett bra exempel på det som du säkert känner igen är t.ex. att träna tillsammans med någon annan om man har svårt att komma igång och motionera. Socialt stöd har visat sig vara till enorm hjälp vad det gäller att nå satta mål.      

I Bibeln i Predikaren står det så här:

Bättre två än en, de får riklig lön för sin möda. Om de faller kan de hjälpa varandra upp.(…)Där en blir övermannad kan två hålla stånd, och en tredubbel tråd brister inte så snart.

Pred 4:9-12

Människor i gemenskap mår generellt bättre i alla aspekter av livet, särskilt när det gäller att sätta och uppnå sina mål.

Och jag slås återigen av att vi människor så väl behöver både Gud och varandra. Så har det alltid varit tänkt att det ska vara.

Så Henrys råd är att om vi vill uppnå våra mål…så ska vi leta upp vänner längs vägen som kan hjälpa och stötta oss.

Ett till råd för att nå de mål vi sätter upp är att sätta mål som överensstämmer med våra värderingar och den struktur som finns i våra liv, sådant som ger våra liv mål och mening. Sätt mål som gör att du tycker om det arbete som behöver göras för att målet ska nås, och som involverar dig i saker som du tycker om att göra.

Ibland får man hitta alternativa väger för att nå sina mål. Ibland är uppgiften allt annat än kul, men försök att se något av det du älskar i de uppoffringar som också måste göras för att nå ditt mål. Vet du varför du gör det, så är uppoffringen värd besväret.

För livet handlar ju både om den stora bilden och den lilla.

Livsmål, femårsmål, månadsmål, dagsmål. Ibland orkar vi kanske bara med att sätta mål för en kort liten stund i taget...Livet ser ju så olika ut för oss över tid. Men glöm inte att fira längs med vägen när du nått ett mål, vare sig det är stort eller litet. Jag tror att vi behöver det, det gör i alla fall jag.

Gör dina mål till "SMART-mål".

Specific, Measurable, Attainable, Realistic och Timely.

Gud har skapat oss till Hans avbild, till att vara kreativa varelser.

Så dröm stort, sätt stora mål, men också små delmål längs vägen.

Ta hjälp av andra i ditt liv, gör inte resan ensam…och framför allt låt Gud leda dig, dina tankar, mål och drömmar.

Då blir livet det spännande äventyr som det är menat att vara!