Att ha mål i livet...

Att ha mål i livet att sträva efter är en av de saker som gör oss människor lyckliga.

Att sätta mål och att uppnå dem är bra för oss.

Det har forskning kommit fram till och det kan vi också läsa om i Bibeln.

I Ordspråksboken i Bibeln beskrivs det så här:

”Förlängd längtan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.”

Ordspr 13:12

För visst är det så att när man ger sina drömmar fötter och når fram, då mår man väldigt gott?

Det har också visat sig att resan fram emot målet är lika viktig som att nå själva målet.

För mig är det absolut så. Jag älskar att sätta mål och att planera och se delmål längs vägen. Det är lite så jag ser på hela livet här på jorden. Jag vill sträva mot nya mål och utvecklas längs med vägen, men själva resan måste vara värd besväret.

Dr.Henry Cloud skriver i sin bok ”The Laws of Happiness” att de starkaste målen är de mål som naturligt flödar ur vem vi är.  De mål som du själv väljer och som inte läggs på dig av någon annan.

Han menar att det finns några principer att följa som underlättar när man vill sätta upp mål i livet.

1.     Välj mål som passar dina styrkor och det du är bra på. Gud vill att vi lever det liv som vi är skapade till att leva. Om jag t.ex. satte som mål att jag ska vinna Vasaloppet nästa år, så skulle jag bli väldigt besviken.

2.     Bryt ner ditt mål i mindre delmål. Det större målet är lättare att uppnå om du delar upp det i mindre bitar och kan fira delmål längs med vägen.

3.     Dina mål kan inte stå i konflikt med varandra. Du kan t.ex. inte sätta upp två olika mål som båda kräver samma tidsutrymme i ditt liv. Man behöver välja.

4.     Ta hjälp av strukturer för att kunna nå ditt mål. Ett bra exempel på det som du säkert känner igen är t.ex. att träna tillsammans med någon annan om man har svårt att komma igång och motionera. Socialt stöd har visat sig vara till enorm hjälp vad det gäller att nå satta mål.      

I Bibeln i Predikaren står det så här:

Bättre två än en, de får riklig lön för sin möda. Om de faller kan de hjälpa varandra upp.(…)Där en blir övermannad kan två hålla stånd, och en tredubbel tråd brister inte så snart.

Pred 4:9-12

Människor i gemenskap mår generellt bättre i alla aspekter av livet, särskilt när det gäller att sätta och uppnå sina mål.

Och jag slås återigen av att vi människor så väl behöver både Gud och varandra. Så har det alltid varit tänkt att det ska vara.

Så Henrys råd är att om vi vill uppnå våra mål…så ska vi leta upp vänner längs vägen som kan hjälpa och stötta oss.

Ett till råd för att nå de mål vi sätter upp är att sätta mål som överensstämmer med våra värderingar och den struktur som finns i våra liv, sådant som ger våra liv mål och mening. Sätt mål som gör att du tycker om det arbete som behöver göras för att målet ska nås, och som involverar dig i saker som du tycker om att göra.

Ibland får man hitta alternativa väger för att nå sina mål. Ibland är uppgiften allt annat än kul, men försök att se något av det du älskar i de uppoffringar som också måste göras för att nå ditt mål. Vet du varför du gör det, så är uppoffringen värd besväret.

För livet handlar ju både om den stora bilden och den lilla.

Livsmål, femårsmål, månadsmål, dagsmål. Ibland orkar vi kanske bara med att sätta mål för en kort liten stund i taget...Livet ser ju så olika ut för oss över tid. Men glöm inte att fira längs med vägen när du nått ett mål, vare sig det är stort eller litet. Jag tror att vi behöver det, det gör i alla fall jag.

Gör dina mål till "SMART-mål".

Specific, Measurable, Attainable, Realistic och Timely.

Gud har skapat oss till Hans avbild, till att vara kreativa varelser.

Så dröm stort, sätt stora mål, men också små delmål längs vägen.

Ta hjälp av andra i ditt liv, gör inte resan ensam…och framför allt låt Gud leda dig, dina tankar, mål och drömmar.

Då blir livet det spännande äventyr som det är menat att vara!

Kommentarer:

1 Marie-Louise:

Tack för fina och goda ord. Styrker mig!

Svar: Tack för dina uppmuntrande ord. Önskar Dig en Glad Påsk!
Marica Reid

Kommentera här: