Att ha en tro gör oss lyckligare...

Jag tror att alla människor drömmer om att vara lyckliga…vem vill väl inte vara det?

Dr Henry Cloud skriver i sista kapitlet av sin bok ”The Law of Happiness” att forskningen visar gång på gång att människor som har en tro är lyckligare än de som inte har en tro. Det visar sig att människor som är engagerade i sin tro mår fysiskt och känslomässigt  bättre tack vare sin tro.

Sonja Lyubomirsky som studerar människors lycka, säger, ”religiösa människor är lyckligare, hälsosammare och återhämtar sig snabbare efter trauman än människor som inte är religiösa.”

Vi mår helt enkelt bra av att leva ett liv med en Gudstro…ett engagerat liv i tron.

Men vad betyder det att ha en tro och hur fungerar det här då?

Ja, det handlar inte om att utföra en mängd ritualer, utan det handlar om ett engagerat hjärta.

Tro, det är bara ett annat ord för tillit eller förtröstan.

Det betyder att vi litar på Gud gällande alla möjliga saker i våra liv, för att få våra liv att fungera bättre och därigenom bli mer lyckliga.

Jesus sa,

”Jag har kommit för att de ska ha liv i överflöd.” (Joh 10:10)

Det är Guds önskan för oss. Men precis som en lampa behöver vara kopplad till en kontakt i väggen  för att kunna lysa, så behöver vi vara kopplade till Gud genom att utöva vår tro genom ett förhållande till Gud som bygger på tillit. För tillit är mer än att bara tro.

Men hur ser då det ut, undrar du kanske? Det här andliga livet tillsammans med Gud…Låter det svårt?

Det är det inte…precis som ett litet barn litar på sina föräldrar för att de ska ge trygghet och kärlek…på samma sätt får vi komma till Gud.

Tala med Honom, säg att du vill lära känna Honom bättre.

När du kämpar och känner dig stressad…be Gud att Han hjälper dig med det.

Gå genom din dag som en ständigt pågående dialog med Gud, och lita på Honom i allt det som du inte förstår.

Våra andliga liv…våra liv i tro, har faktiskt en början.

Jesus sa att det börjar med att tro på att Han är Gud, att Han kom till jorden för att visa oss hur Gud är, och för att visa oss att om vi litar på Honom…tror på Honom…så kan vi få förlåtelse och må bra på alla de sätt som också forskningen i vår tid bekräftar.

Gud har lovat att om du söker Honom så kommer du att finna Honom…och mycket mer.

Den Helige Anden blir en del av våra liv och hjälper oss dag för dag och stund för stund.

 Några av de fantastiska saker som ett liv byggt på tillit till Jesus ger oss är,

·      Hans närvaro är alltid med oss.

·      Han kommer alltid att älska oss med en kärlek som aldrig sviker eller tar slut.

·      Han kommer att visa på saker i våra liv som kan bli bättre

·      Han kommer att ge oss den förmåga vi behöver för att göra det som vi behöver göra.

·      Han kommer att guida och leda oss genom livet.

·      Han ger oss vishet när vi behöver det.

·      Han tröstar oss när vi har det svårt, vid förluster då vi sörjer.

·      Han hjälper oss att bli mer kärleksfulla, hoppfulla, trygga och modiga.

·      Han hjälper oss att hitta människor som kommer att älska oss.

·      Han kommer att hela oss.

·      Han kommer att öppna dörrar för oss när vi behöver en väg att gå.

·      …och väldigt, väldigt mycket mer…

Jesus gör konkret skillnad i våra liv, men du och jag kommer bara att kunna uppleva det om vi tar steg i tro, vänder oss till Jesus, och säger, ”Jag tror. Jag vill lita på Dig! Jesus, visa mig hur nästa steg ser ut.”

Då kommer Han att göra det.

Förutom allt det här så ger ett liv i tro på Jesus oss något mer helt fantastiskt.

Vi får ett liv med mål och mening.

För när vi lever våra liv tillsammans med Gud, när vi lär känna Honom, då förstår vi att livet har en mening och vi är här på jorden därför att vi har ett syfte, ett mål och en mening som är mycket större än det som händer dag för dag i våra liv…mer än vi kan se och ana.

 Paulus skriver så här i Bibeln.

”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som tror att nå det goda, dem

som Han har kallat efter sin plan.” (Rom 8:28)

Du kanske tänker…”Lätt för dig att säga, men jag har verkliga problem och bekymmer i mitt liv:”

Men Gud slösar inte på vår tid eller det som vi går igenom.

När vi går igenom svårigheter då får vi vända oss till Gud och be att Han ger det vi går igenom mening. Det kan bli en tröst när livet är svårt.

Gud kan också ge mening till det vi arbetar med. Vi får göra det vi gör för Honom.

I Bibeln skriver Paulus så här,

”Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom Honom:” (Kol 3:17)

Till och med  när vi möter sorg i livet… så kan vi få uppleva hopp och mening i tron och förtröstan på att livet inte tar slut i döden. Jesus har öppnat vägen för dig och mig till ett evigt liv tillsammans med Honom.

 

När det som inte får hända händer…när min bror som var 12 år dog i en bilolycka som vår familj var med om då jag var 10 år...

Då var det en tro och övertygelse om att döden inte är slutet…att vi ska få ses igen…att Björn var hos Jesus, hel och utan smärta…det var den sköra, svåra, smärtsamma och vackra tråd som mina föräldrar höll sig fast i på vägen genom det nattsvarta mörker som de helt plötsligt befann sig i. 

För Gud har lovat att till och med i döden är Han med oss. Han är större än döden, och när vi dör, då skall vi få komma till Honom och återförenas med dom som gått före oss för att vara med Honom.

Utan tro på Gud skulle så mycket kunna kännas meningslöst. Men tillsammans med Gud får livet mening…och Gud vill att vi ska leva liv med kärlek, hopp och tro.

Han vill att vi ska vara lyckliga och Han ger oss anledning att vara optimister. trots allt som händer i vår värld och i våra liv.

Positivt tänkande tar oss bara en bit på vägen. Forskning visar att det gör skillnad för vårt välbefinnande, men koppla det positiva till själva källan…till Gud, så har vi all anledning att vara optimister!

Om Gud är grunden för våra liv…och vi lever i en relation med Gud…då kan vi möta vad som än händer i livet med optimism.
Det kan vi göra därför att vi vet att Gud kommer att göra något gott av det som vi är med om…Han kommer att leda oss igenom och ut ur det svårigheter som vi möter i livet. Han har lovat att Han ska göra det.

Paulus skriver så här i Bibeln,

”Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? (Rom 8:31)

Många gånger har det som gör oss olyckliga att göra med de val vi själva gör eller våra misslyckanden…ibland kan det kännas hopplöst…

Men Gud ger oss möjlighet till förändring…till ett lyckligare liv…till det liv Han skapat oss till.

Kom ihåg att hur lyckliga vi är har till 50% att göra med vilka vi är, vår personlighet, 10% har att göra med våra omständigheter och hela 40% har att göra med de val vi själva väljer…vi kan påverka vår lycka…behöver inte vara offer för våra omständigheter.

Så har Gud tänkt att det ska vara…

Och Gud har lovat att hjälpa oss på vägen.

Så här står det i Filipperbrevet i Bibeln. Det är Paulus som skriver så här,

”Jag är övertygad om att Han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag.” (Fil 1:6)

Vi är inte lämnade åt vårt eget öde…Gud är med oss!

Johannes skriver så här i Bibeln.

”Så älskade Gud världen att Han gav den sin ende Son, för att de som tror på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Ty Gud sände inte sin Son för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom Honom. ” (Joh 3:16-17)

 Gud sände sin son Jesus…Han är med oss!

Om du inte redan lever ett liv tillsammans med Jesus, så vill jag uppmuntra dig till att ta steget och öppna upp ditt hjärta för Jesus. Bjud in Honom i ditt liv. Be en bön att Han förlåter dig din synd och att Han från och med idag alltid ska vara med dig och leda dig i ditt liv.

Om du gör det ...då lovar Han  att förlåta dig och att Han altid ska vara med dig. Då börjar något nytt...ett nytt liv. Det som har varit är förbi...ett nytt liv börjar. Jesus kommer aldrig att svika dig och du behöver aldrig mer vara ensam. Våga tro...Gud är med dig och Han älskar dig!

 

Här slutar mina funderingar utifrån Henry Clouds bok på bloggen.

 Nästa vecka spånar jag vidare på min blogg med andra funderingar…

Gud är kärlek och Han vill ge oss det vi behöver för att vi ska kunna vara lyckliga.

Jag önskar dig lycka, ett liv tillsammans med Gud… och Guds välsignelse!

 

Kommentarer:

1 Mandy:

Tanks mommy <3

Svar: Thank you! <3
Marica Reid

Kommentera här: