Att välja att förlåta gör oss lyckligare...

Det här med att förlåta är inte alltid så lätt.

Vad betyder det att förlåta egentligen?

Jag lärde mig något klokt av vår dotter Jessica för ett tag sedan.

Ett av våra söta barnbarn gjorde något de inte skulle och

så sa barnet, ”Förlåt, Grandma.”

”Det är ok, svarade jag.”

Då sa Jessica till mig att så kunde jag inte svara, utan istället skulle jag säga,

”Jag förlåter dig.”

Handlingen som skulle förlåtas var ju inte ok, och förlåtelse var ju inte detsamma som att säga att det var ok att göra så. Förlåtelse handlar ju om något annat…

I Boken ”The Law of Happiness” skriver Dr Henry Cloud om att man blir lyckligare av att förlåta. Och att förlåtelse spelar stor roll i människors liv gällande om de är lyckliga eller olyckliga.

Både Bibeln och forskningen kommer fram till att förlåtelse är en av de mest dyrbara gåvor som vi kan ge och ta emot. Inte bara därför att det verkligen hjälper oss själva när vi får ta emot förlåtelse, utan också därför att vi blir hjälpta när vi kan förlåta andra, genom att vara förlåtande personer.

Man har kommit fram till att den som förlåter är den som gynnas allra mest när någon blir förlåten.

Människor som förlåter mår bättre psykiskt och fysiskt. Faktum är att man kommit fram till att människor som inte förlåter kan få höjd puls och höjt blodtryck.

Människor som förlåter har däremot bättre förmåga att komma överens med andra, gå vidare efter att något blivit fel och de ältar inte och ägnar inte tid åt att fundera på hur de ska kunna ge igen och hämnas.

Man kan säga att förlåtelse är att radera ut en skuld. Med andra ord kan man säga att rättvisan skulle kräva att den som gjort något illa mot dig, den är skyldig dig en skuld.

Personen skulle inte gjort det den gjort, och är nu skyldig att på något sätt

Betala sin skuld.

Så man kan säga att när vi förlåter någon, då är de inte längre skyldiga oss någonting därför att den som förlåter har raderat ut skulden. Kontot är nollat.

Det viktiga i förlåtelse på det relationella och emotionella planet är att den som förlåter släpper:

1) behovet att ge igen och hämnas och alla de negativa känslorna som följer med det.

2) önskan att den som gjort dig illa också ska lida, betala eller må dåligt.

3) kravet på att personen som gjort dig illa ska ställa allt tillrätta.

Det betyder helt enkelt att du är fri!

Den största vinsten med förlåtelse är att: förlåtelse ger dig frihet från personen som gjort dig illa.

Den har inte längre makt att påverka dig eller göra dig illa.

På det emotionella planet är oförmåga att förlåta ett problem därför att det medvetet eller omedvetet genererar negativa känslor dagligen i ditt hjärta genom att du håller fast vid det negativa som andra gjort emot dig. Det kan i sin tur på sikt få både psykiska och fysiska konsekvenser.

Men förlåtelse bryter den kedjan. Den hugger av länken mellan dig och den smärtsamma händelsen som du varit med om. Den befriar dig till att kunna leva i nuet och gå vidare utan att fastna i smärtsamma upplevelser från tidigare, som annars kan förgifta ditt nu.

Om vi ska kunna uppleva det ”goda” som Gud önskar för oss, så måste vi kunna lämna och släppa det ”dåliga”, och det jobbiga som de för med sig.

Vi lever i en i en trasig värld som är långt ifrån perfekt, där inga perfekta människor finns, jag är i alla fall långt ifrån perfekt.

Så vi måste hantera det på något sätt. Vi lever i en värld där dåliga saker händer, människor omkring oss kommer att göra oss besvikna och människor kommer att bli besvikna på oss.

Vi behöver kunna förlåta varandra, så ser verkligheten ut.

Men då kanske du tänker, ”Ska jag förneka det de gjort mot mig? Låtsas att det aldrig hänt?”

Nej, absolut inte! En förutsättning för att kunna förlåta är att det finns ”något” att förlåta.

Skulden måste finnas där. Om man förnekar eller förtränger det som skett, så kan man inte förlåta det!

Enligt Henry Cloud så finns det tre viktiga skillnader att tänka på mellan förlåtelse, försoning och förtroende.

Förlåtelse

För att kunna förlåta måste man kunna sätta ord på det som skett, känna känslorna som är förknippade med det som hänt, bejaka dem, tala om smärtan och ilskan som man upplever och också kunna sörja över det som hänt. Man behöver ta in det man varit med om för att sedan kunna arbeta sig igenom det man varit med om.

Förlåtelse leder inte alltid till försoning eller att man kan få nytt förtroende för personen som man förlåtit. En del går inte att lita på och andra vill aldrig erkänna att de gjort något fel.

Förlåtelse har att göra med det förflutna, det som har skett.

Försoning och förtroende har att göra med framtiden.

Man kan förlåta vem som helst, men förtroende kräver att personen i fråga är värd att lita på.

Försoning

Du kan förlåta det någon gjort mot dig, därför att förlåtelse bara kräver en person…dig.

Men försoning kräver två personer. Det kräver att den andra personen tar ansvar för det den gjort, ber om förlåtelse, vill återupprätta relationen, och slutar upp med att göra det den gjort fel, det du var tvungen att förlåta.

Så förlåtelse är ingen garanti för att försoning kommer att ske.

För att försoning ska vara möjlig måste den andra personen kunna erkänna vad den gjort och vilja ställa det tillrätta.

Förtroende

Förtroende det är en helt annan sak. Du kan förlåta någon för det som varit, försona dig med personen nu, men ändå vara försiktig med att ha förtroende för personen framöver.

Varför då kan man undra? Jo, förtroende är något man måste förtjäna.

Vi överlåter bara våra hjärtan och saker till personer som vi har förtroende för.

Förtroende är något som ibland, om det alls kommer tillbaka efter att det tappats, måste få komma gradvis.

Så förlåtelse är inget fluffigt koncept. Det är inte att leva i förnekelse och låtsas att människor inte gjort oss illa.

Förlåtelse gör det möjligt för oss att bli fria från det förflutna utan att be oss vara okloka  inför framtiden.

Man var får vi förmågan att förlåta?

Jo, genom att själva bli förlåtna. Vi kan förlåta därför att Gud har förlåtit oss.

Guds kärlek är bränslet och motorn för vår förmåga att förlåta.

Vi kan inte låta bli att förlåta eftersom en perfekt Gud är villig att förlåta oss. Det vi gör fel

Det har Gud gjort genom det Jesus gjorde för oss på korset.

Aposteln Paulus skriver så här i bibeln i Efesierbrevet.

 ”Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.” (Ef 4:32)

 Gud kunde ha valt rättvisa över nåd…men det gjorde Han inte.

Han visar alla människor som vill nåd och ger förlåtelse. Vi behöver bara be Jesus om förlåtelse så ger Han oss det. Så stor är Hans kärlek till oss.

Gud vill att vi ska välja att förlåta så att vi får vara fria och lyckliga människor.

Jag vill bli bättre på det.

Om jag ska välja mellan rättvisa och nåd, så väljer jag nåd.

Jag behöver det i mitt liv…det kanske du också gör.

 

 

Kommentera här: