Lyckliga människor har en kallelse…

Jag tror att alla människor vill göra skillnad i och med sina liv.Det har jag tänkt på när jag träffat alla glada  studenter under veckan som gått. Nu är man redo att förändra världen, längtan och förväntan är inspirerande.

Och vi längtar nog alla efter att betyda något för någon. Att det vi gör ska spela någon roll.

Ibland kan två personer som utför samma arbete se sina uppgifter på helt olika sätt.

En person som bygger hus kanske bara ser det som ett sätt att tjäna pengar på, medan en annan person som också bygger hus kan se att den skapar hem och miljöer där människor får trivas och leva sina liv tillsammans med familj och vänner.

Samma sak, men två helt olika sätt att se på vad man gör.

Enligt Dr Henry Cloud i hans bok ”The Law of Happiness” så har forskningen kommit fram till att det finns tre olika sätt som vi människor ser på våra arbeten.

1)   Några ser bara sitt arbete som ett ”jobb” vars syfte är att dra hem pengar.

2)   Andra ser sitt arbete som en ”karriär” vars syfte är att föra dem högre och högre upp på karriärstegen.

3)   En tredje variant är de som ser sitt arbete som en ”kallelse”, med ett högre syfte att bidra med något gott i världen, och som också känner en inre glädje i arbetet självt.

Men om man blir lyckligare av att ha en kallelse, varifrån kommer då kallelsen?

·      För det första kommer den från den du och jag är som personer. Hur vi ser på livet. Vad vi upplever som värdefullt. Vad vi tycker har betydelse.

·      För det andra kommer kallelsen från att vi inser att våra liv och förmågor är gåvor som Gud har gett oss. Den kommer från att vi förstår att Gud har gett oss gåvor som vi kan glädjas över och njuta av, men som vi också ska använda för att tjäna andra människor med, och för att göra Guds verk på jorden.      

I Bibeln kan vi läsa att Paulus beskriver det så här,

”Gud är den som både skapar och räddar. Han skapar var och en av oss genom Kristus Jesus för att vi ska delta i Hans verk, i det goda verk Han har förberett för oss, ett verk som vi gör bäst i att utföra. ” (Ef 2:10)

För om vi bara ser våra förmågor utifrån vilken lön de kan ge oss eller hur högt på karriärstegen de kan ta oss, då riskerar  vi inte bara att bli otillfredsställda i längden, utan vi riskerar också att missa kärnan i skapelsen.

Gud har skapat oss alla (inte bara de som arbetar i församlingar) för att vi ska delta i Hans verk på jorden.

Vi har alla fått uppdraget att se till att världen fungerar och att den blir en plats att leva på där människor kan leva, må bra och älska.

När vi inser att Gud har en värld, en jord som behöver fungera, och att Han satt oss människor på jorden för att ta hand om den och för att få den att fungera…då förstår man att vi alla är kallade att göra ”Hans verk”.

I Kolosserbrevet i Bibeln skriver Paulus så här,

” Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.”

(Kol 3:23)

När vi inser att det vi gör, det gör vi för Gud…då får det vi gör betydelse.

Vi är förvaltare av Guds gåvor och vi bär alla en kallelse i våra liv.

·      För det tredje så kommer vår känsla av att vara kallade från att vi förstår att det vi gör handlar om de människor som vi tjänar. Vi har alla en ”servicetjänst” på jorden, oavsett vad vi gör.

·      För det fjärde så kommer vår känsla av att vara kallade från att vi ser världen som en plats på vilken Gud ger alla människor olika förmågor, styrkor och gåvor. Vi behöver ”äga” det Gud gett oss att förvalta och använda det på bästa sätt.

Vår uppgift är att upptäcka det vi känner passionerat för, det vi brinner för och de gåvor vi bär på som personer, för att sedan investera i dem och låta dem växa och bära frukt.

För vår kallelse har att göra med just det… att  vi ska använda våra gåvor och det vi brinner för, för att göra gott. För en del kan det vara detsamma som vårt arbete, men för andra kan det vara något som man gör som volontär.

 

Det handlar inte alltid om utifall vårt arbete är vår kallelse. Men det handlar alltid om utifall vi hittar eller inte hittar vår kallelse.

Henry Cloud skriver så här;

”Bibeln och forskningen säger båda: ta dig in i skattkistan som är ditt hjärta, och upptäck vad det är som du bryr dig om. Vad det än är, så kommer det att ha att göra med att förbättra världen på något sätt och att använda de förmågor som du fått. Om du gör det så har du tagit ansvar för att ha roligare i livet, vara lyckligare och att göra världen till en bättre plats.”

Jag tror att Gud tänkt att det ska vara så.

Så om du vet vad din kallelse är i livet…då vill jag uppmuntra dig, (och mig själv) till att gå vidare i det du kommit fram till…ta nästa steg…följ ditt hjärta!

Om du inte vet vad din kallelse är så vill jag utmana dig till att börja utforska vad just det kan vara i ditt liv.

Tänk så fantastiskt det skulle bli i vår värld om alla var med och gav av de gåvor som Gud lagt ner i deras liv…i varje människas liv på jorden.

Jag är övertygad att vår värld skulle må mycket bättre om det blev så…och alla skulle må bättre, både av att få ge, men också av att ta emot det andra har att ge.

 

I sommar ska jag verkligen ta tid till att fundera på hur det här ser ut i mitt liv…det kanske du också vill göra…

Det vore spännande att höra vilken kallelse du bär på i ditt liv.

Önskar dig Guds välsignelse! Ha det så gott!

 

 

 

 

Kommentera här: