Att ge gör oss lyckligare...

 

Att vara eller bli lycklig, det är nog alla människors längtan och dröm.

Jag har funderat kring när jag känner mig lycklig och kommit fram till att det ofta är när jag fått vara med och ge någon något. Ibland tror jag att jag varit lyckligare än den person som varit mottagare av det jag gett.

Det kan ju vara därför att det jag gett varit en gåva som suger, men jag hoppas och tror att det istället är därför att den där varma känslan av kärlek som jag upplevt i givandets stund, den handlar om något mer än just det jag kunnat ge.

Henry Cloud skriver i sin bok ”The Law of Happiness” att både forskning och Bibeln säger att människor blir lyckligare när de ger.

Forskningen säger att den del i våra hjärnor som svarar på njutning i våra liv som mat och sex, den delen lyser upp i våra hjärnor när vi ger.

Jesus säger i Bibeln: ”Lycka är att ge snarare än att få.” (Apg 20:35 MSG)

Gud har skapat våra hjärnor så att vi mår bra av att ge. Visst är det bra?

Forskningen har visat att givande och hjälpande faktiskt påverkar människors mentala hälsa, och att de som hjälper andra upplever mindre stress, ångest och depressioner i sina liv.

Det här är ingen hemlighet för Gud, så var det tänkt från början.

Att ge handlar ju inte bara om pengar. Det handlar ju också om att ge av sin tid, av sin kärlek, ge av sin uppmärksamhet och ge av sin erfarenhet. Ibland handlar det om att ge praktisk hjälp eller saker.

Den som vill leva ett liv tillsammans med Gud behöver aldrig ställa sig frågan om det är rätt att ge, för det är det.

Men Bibeln talar också om hur man ska ge.

Det står att vi ska ge i tro, därför att Gud har sagt att vi ska det. Ibland känner vi inte för det, men när vi väl gjort det kommer ofta den goda känslan som ett brev på posten.

I Bibeln säger Jesus:

”Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.” (Matt 6:21)

Men Bibeln säger också att vi ska ge med glädje, inte därför att vi är manipulerade till att ge eller därför att vi känner skuld.

Jag tror att det är bra att i förväg bestämma sig för hur mycket man vill ge både av sina pengar, men också av sin tid, sina saker och annat som man vill ge.

Att ge mer än man har både av pengar och ork och tid skadar både andra och oss själva i längden. Det tror inte jag är meningen.

Bibeln säger också att vi ska ge av empati. Och låta vår medkänsla vara med när vi ger och ser människor med olika slags behov.

Och att vi ska ge ur hela våra liv, inte bara av ekonomiska resurser.

För min egen del så vill jag lära mig att leva ett liv där givandet helt enkelt får bli en livsstil.

Och så tänker jag att det är nog det som varit Guds tanke hela tiden. 

Om vi människor kan lära oss att leva med givande som livsstil, då blir världen så mycket bättre.

När den som har ger, och den som behöver får. Då löser sig många problem.

Ibland är det jag som har behov och andra gånger är det någon annan.

För mig handlar det om kärlek, omsorg och gemenskap mellan Gud och människor och människor emellan.

Och när vi är med och ger får vi se problem lösa sig för andra människor samtidigt som vi själva  mår bättre på köpet!

Så att vara en givare, det är en av ”The Laws of Happiness”.

Och till sist, min utmaning till mig själv och dig är…hur väljer jag och du att ge på något sätt till någon under veckan som kommer?

Hör gärna av dig och berätta hur det ser ut i ditt liv.

Nästa fredag fortsätter jag att fundera kring vad det är som gör oss lyckliga…

Av hela mitt hjärta önskar jag dig mer lycka som består, Guds välsignelse och en riktigt trevlig helg!

 

 

 

 

 

 

Det här med att leva ett lyckligt liv…Och så levde de lyckliga i alla sina dagar….

Det här med att leva ett lyckligt liv…Och så levde de lyckliga i alla sina dagar….

 Kan man det? Går det att påverka eller är vi bara offer för våra omständigheter?

Jag har funderat över det här de senaste månaderna efter att ha läst en bok av Dr Henry Cloud som heter ”The Law of Happiness”.

Han har mycket bra att säga om det här. Utifrån den boken tänkte jag fundera på min blogg en gång i veckan fram till sommaren. Hoppas att du vill hänga med på den resan.

 Alla vill väl vara lyckliga, men många av oss upplever nog att lycka och glädje ibland kan vara väldigt svåra att fånga.

Forskiningen har länge studerat vad det är som gör människor olyckliga och deprimerade, men på senare år har man också börjat forska kring vad det är som gör människor lyckliga. Det intressanta med det är att det som gör människor lyckliga, det är det som Bibeln sagt och lärt hela tiden.

Själv tycker jag att det är naturligt att det är så, för om jag tror att Gud skapat människan så borde ju Han mer än någon annan veta vad det är som gör oss människor lyckliga.

Jag tror på en god Gud som vill oss väl.

I sin bok ”The Law of Happiness” skriver Dr Cloud att forskningen kommit fram till att bara 10 procent av det som gör oss lyckliga är kopplat till våra omständigheter!

Visst är det fantastiskt?

Samtidigt som det ofta är det som vi tror gör oss lyckliga…om jag bara var rikare, smalare, snyggare, hade större hus, bättre bil, bättre arbete….

Det är ofta de 10% procenten som vi jagar. Men de ger oss bara kortvarig lycka. Om vi t.ex. köper en ny bil blir vi lite mer lyckliga en tid, men sedan sjunker det värdet ner till samma nivå som man upplevde innan man köpt den nya bilen.

”Lyckan kommer lyckan går…”

Vår personlighet, vårt genetiska arv står för 50 procent av det som gör oss lyckliga, men det mest fantastiska är att hela 40 procent av det som gör oss lyckliga är det vi själva väljer!

Hela 40 procent kan alltså du och jag göra någonting åt utifrån det vi själva väljer, de val vi gör i livet.

Nu talar vi inte om de människor som drabbats av och kämpar med depressioner och som behöver professionell hjälp och kanske medicinering. Det är en reell verklighet som ska mötas med ödmjukhet och respekt.

Men visst är det fantastiska nyheter att vi inte behöver vara offer för våra omständigheter?

Gud har gett oss själva möjligheten att välja att bli lyckliga! (Vilket inte är detsamma som ett bekymmersfritt liv)

Hela 40 procent av vår lycka har vi chansen att själva påverka!

Jag tycker att det är så inspirerande och utmanande att veta att ett lyckligt liv är möjligt, just därför att det inte alls är kopplat till våra omständigheter. Och du och jag är inte hjälplösa, utan vi kan påverka hur våra liv blir!

Hoppas att det kan vara en uppmuntran för dig också.

Så vad är det då som gör oss lyckliga? Ja, inte ett liv fyllt av roliga historier (det kanske hjälper) men här handlar det om något annat. Det handlar om en lycka som går på djupet oavsett de omständigheter som möter oss i livet.

Vad är det då som forskningen och Bibeln säger om det här?

Dr Cloud beskriver 13 olika saker eller sätt att vara (laws) som leder till ett lyckligare liv enligt Bibeln och forskningen.

Jag tänker fundera kring det här de kommande veckorna fram till sommaren.

Hoppas att du vill göra det tillsammans med mig.

 Gud säger i Psaltaren 32

”Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå,

jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.”

Det är skönt att veta att vi aldrig går ensamma på vår väg genom livet.

Gud går med oss och Han vill visa oss vägen.

Han vill att vi ska kunna leva genuint lyckliga liv som bygger på något varaktigt som består på ett helt annat sätt än våra omständigheter.

Vila i det. Gud är med dig just där du är idag.