Hur vi tänker spelar stor roll...

Ibland slår det mig hur olika vi människor tänker och fungerar.

Två olika människor som upplever ungefär samma situation kan tänka och reagera helt olika på det som de är med om.

Om det gäller en negativ händelse eller upplevelse  så kan en persons slutsats vara att de aldrig mer vill försöka igen (ibland kan det ju vara något man inte ska fortsätta med), medan en annan person kan tänka att det de upplevde bara var ett fartgupp på vägen och att försöka igen är för den personen en självklarhet.

En person ger upp medan en person strävar vidare och uppnår sitt mål.

Skillnaden dem emellan är ibland att de tänker väldigt olika.

En tar det de varit med om personligt och börjar tänka negativt om sig själv, tankarna producerar framtiden som personen i fråga var rädd skulle bli verklighet. En annan person tar det inte personligt och tror på framtiden, och den personens tankar producerar framtiden som den personen längtat efter.

Det här är hur Gud har skapat oss människor. Gud har skapat oss så att vi kan navigera på vår resa genom livet med hjälp av våra tankar och tankemönster.

I sin bok ”The Law of Happiness” skriver Dr Henry Cloud om det här.

Han menar att det är som en GPS. När vi undrar vad vi ska göra härnäst, då talar ”mjukvaran” inom oss om för oss vad vi ska göra.

Men tänk om mjukvaran bar på fel information? Tänk om den när du skulle åka någonstans istället sade saker som ”Glöm det, lägg i backen. Du kommer aldrig att komma fram. Det är för svårt och du kör bil som en kratta. Och förresten, om du kommer fram så kommer ändå ingen där tycka om dig. Parkera genast innan du krockar.”

Då skulle resan inte bli särskilt trevlig även om du gjorde ett försök.

Verkligheten är ju den att lyckliga människor varje dag tänker tankar som hjälper dem att vara lyckliga, och olyckliga människor gör motsatsen.

Forskningen inom psykologin visar väldigt tydligt att vårt tänkande påverkar vårt humör, våra nivåer av ångest, hur vi kan prestera och vårt välbefinnande.

Och så har Gud tänkt att det ska vara.

Därför har Gud gett oss vägledning hur vi ska tänka. Det är ju Han som har skapat oss, och om vi lever nära Honom så får vi den hjälp vi behöver för att våra liv ska fungera så bra som möjligt.

Många gånger i vår värld så matas vi med tankar som ”Du är inte smart nog”. ”Du är inte snygg nog”, ”Du är inte framgångsrik nog”. ”Du är en looser”.

Men om vi byter ut det mot det Gud säger, det vi kan läsa om i Bibeln där det till exempel står ”Allt förmår jag genom Honom som ger mig kraft.” (Fil 4:13) eller ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” (Jer 29:11)

Då har vi bytt mjukvaran i GPS:en i våra liv.

Då hör vi rösten av den som skapat oss istället för rösten av det negativa bruset som ofta fyller världen som vi lever i.

Vi blir lyckligare om vi inte låter omständigheter, bakslag och misstag eller enstaka händelser överväldiga oss. Istället får vi ta oss över, igenom eller förbi det vi är med om genom att tänka som Gud sagt att vi ska tänka.

Tankar som föder hopp, tro och kärlek in i våra liv.

Aposteln Paulus skriver så här i den del av Bibeln som kallas för Romarbrevet.

”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar; så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar Honom och är fullkomligt” (Rom 12:2)

För att våra tankar ska kunna förvandlas så måste vi ju börja med att observera hur vi tänker. Vilka mönster som finns i våra liv av både positiva och negativa tankar.

Dr Henry Cloud ger några tips i sin bok på hur man kan tänka för att bli lite lyckligare.

·      Undvik att tänka ”Allt eller inget”

Möt händelser i livet som enstaka händelser. Om du misslyckas är det inte hela världen. Inga eller få människor som lyckats har klarat sig utan misslyckanden någonstans längs vägen till framgång.

Om du upplever att du gjort något som är en synd, så betyder inte det att du är en ”ond person”. Gud säger att alla människor har syndat och behöver förlåtelse.

Så om du känner att du gjort något sådant, be Gud om förlåtelse och gå sedan vidare. Gud är kärlek och Han förlåter.

·      Se upp för dina negativa tankar

Negativa tankar har makt. Alla har sådana tankar, men lyckliga människor låter inte de negativa tankarna bygga bo i deras liv, utan låter dem som fåglar flyga förbi.

·      Undvik katastroftänkande

Katastroftänkande är att se något som förskräckligt när man inte behöver se det så.

Till exempel som ”Om han inte tycker om mig så kommer jag aldrig att träffa någon som honom.” I verkligheten är det få saker i livet som är verkliga katastrofer, men med Guds hjälp kan vi få kraft att orka gå igenom även de sakerna när vi möter dem i livet.

·      Övergeneralisera inte från ”ett händelse till alla”.

Ibland tar vi en negativ upplevelse eller händelse och övergeneraliserar. Ibland kan någon till exempel efter att ha varit en del av ett dåligt förhållande tro att ”Alla män eller kvinnor är si eller så”. Om vi generaliserar på det sättet kan vi missa det goda som Gud har för oss genom vänskap eller olika typer av relationer som kan berika våra liv.

·      Se det från båda sidorna

Verkligheten är att varje människa upplever både goda saker och dåliga saker.

Jesus sa att vi kommer att möta svårigheter i världen, så det är inte någon överraskning för någon av oss. Men olyckliga människor har en tendens att stänga ute eller blockera det goda i många situationer och bara se det som är negativt- om sig själva, andra och situationer de möter.

Lyckliga människor låter inte det negativa förstöra för dem. De ser det negativa i en situation, men kan också uppskatta de positiva aspekterna i situationen.

Lyckliga människor är inte perfektionister som bara kan glädjas åt det som är perfekt. Lyckliga människor är de som är lyckliga även då brister, felsteg och misstag förekommer. ”Festen är lyckad även den gången då tårtan åts upp av hunden i huset”.

·      Gud är större än det negativa!

Vi behöver komma ihåg att Gud har sagt till oss att vi lever i en värld som inte är perfekt.

Men Han är större än allt det negativa och Han vill att vi ska glädjas åt och njuta av allt det goda som också finna i vår värld och i våra liv.

Så vi får ta Hans hand och låta Honom hjälpa oss på vägen.

Gud är med oss och Han kan göra något gott även av det negativa.

Så fundera över hur tankarna och tankemönstret ser ut i ditt liv. Låt inte det negativa ta över.

I Romarbrevet i Bibeln skriver Paulus så här,

”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som Han älskar att nå det goda…” (Rom 8:28a)

Gud älskar dig och mig…alla människor.

Med Hans hjälp kan våra tankar förvandlas och vi får leva ett liv med tro och kärlek och hopp för idag och också för framtiden.

 

Kommentera här: