Lyckliga människor jämför sig inte med andra…

Det är inte alltid så lätt att låta bli att jämföra sig med andra, men forskningen visar att människor är lyckligare om de låter bli att göra det.

Gud har aldrig tänkt att vi ska jämföra oss med andra.

I Bibeln kan vi läsa om en gång då Jesus berättar en berättelse om en rik man som skulle ge sig ut på en resa.  Han kallade till sig sina tjänare och bad dem ta hand om hans förmögenhet. Alla fick något att förvalta efter sin förmåga.

En fick fem talenter, en fick två och en fick en talent.

Den som fick fem satte dem i omlopp och tjänade fem till. Den som hade två gjorde också det och tjänade två till, men den som bara hade en, gömde den istället.

När en lång tid gått kom deras herre tillbaka och då fick tjänarna visa hur de förvaltat sin herres tillgångar.

Deras herre berömde de två tjänarna som förvaltat det de fått och förmerat det de var satta att förvalta.

Till dem sa han: ”Bra, du gode och trogne tjänare.”

Men den som inte gjort något med den enda talent som han satts att förvalta fick inget beröm utan tillrättavisades istället.

Henry Cloud skriver i sin bok ”The Law of happiness” att ibland när vi läser den här berättelsen så tänker vi bara på vad den tredje tjänaren i berättelsen gjorde eller snarare inte gjorde, och så tänker vi att så ska vi inte göra.

Och det är ju sant. Men om vi stannar där då missar vi en annan viktig poäng i berättelsen, nämligen det forskningen styrker och det mitt och säkert ditt liv också bekräftar.

Poängen är att vi inte ska jämföra oss med varandra.

Gud gör inte det och det ska vi inte heller göra.

 Men många av oss jämför oss med varandra.

Istället för att känna, ”Livet är gott! Jag är så tacksam för mina två talenter som Gud gett mig: Jag har arbetat hårt och se så bra det gick! Jag har satt meningsfulla mål och uppnått dem.”

Istället tänker vi ofta: ”Jag är inte mycket värd. Jag fick bara två talenter och har bara lyckats få fram två till. Men se på Nisse som bor längre ner på gatan, han har minsann fem stycken. Han är sååå mycket bättre än jag är. Jag blir säkert aldrig lika bra som han är.

Men i liknelsen som Jesus berättar finns ingen sådan jämförelse..

Han jämför inte tjänarna med varandra. Han jämför bara varje tjänare med den insats de gjort utifrån sig själva. Han ser om de gjort de bästa de kan utifrån vad de blivit givna att arbeta med.

I Bibeln i Galaterbrevet skriver Paulus så här:

”Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. Ty var och en skall bära sin egen börda.”

(Gal 6:4-5)

Det som alltid har betydelse är vad du och jag gör med och av våra egna liv.

Gud har skapat dig och mig som unika varelser med egna gåvor, talanger och förmågor.

Vi har alla olika många hästkrafter att använda oss av för att få saker gjorda och att jämföra oss med andra är som att jämföra äpplen med apelsiner.

Så om vi vill bli lyckligare så är Guds tanke för oss och forskningens råd till oss:

Jämför dig inte med andra människor. Ta vara på ditt eget liv, äg det, dina förmågor, dina begåvningar, ditt utseende, dina gener, och använd det Gud har gett dig efter bästa förmåga. Du är unik, det finns ingen annan som just du.

Om vi gör det då kan vi bli våra bästa ”jag” och bli lyckligare på köpet.

Gläds åt att Du är just Du…det gör Gud!

Kommentera här: