Man blir lyckligare när man sätter gränser…

Det här med att sätta gränser, hur svårt är inte det ibland?

När livet rullar på i ett hysteriskt tempo och behov dyker upp från alla möjliga håll…

Var går gränserna…vad är sunt och rimligt?

Att sätta gränser är så viktigt och det är något som jag verkligen försöker bli bättre på.

 

Dr Henry Cloud skriver om det här i sin bok ”The Law of Happiness”.

Han skriver att det är bevisat att vi är lyckligare om vi inte tillåter andra människor att kontrollera oss eller behandla oss illa. Forskningen bevisar at det är så och i Bibeln kan vi läsa att det är så.

Men behöver vi verkligen höra forskare eller Gud säga det till oss? Vet vi inte det redan?

Kanske behöver vi höra det igen…

För många gånger är det så att människor som tycker sig bli illa behandlade av andra, de  inser inte att de faktiskt tillåter sig bli illa behandlade.

De inser inte hur stor kontroll de kunde ha över sin egen lycka bara de slutade tillåta andra att behandla dem illa.

Med andra ord har man inte satt upp goda gränser i sitt liv, utan tror istället att man är dömd att leva ett olyckligt liv, om inte personen som behandlar dem illa förändras. 

Men istället är det så att de blir lyckliga, inte när den andra personen förändras, utan när de själva tar kontroll över sina liv.

På frågan om hur man ska hantera en kontrollerande person i sitt liv, en person som alltid ska ha sin vilja igenom och som kritiserar och alltid vill bestämma, svarade Dr Cloud så här.

”En sådan person får man omvandla från att se som kontrollerande till att se den som frustrerad.

Egentligen finns det inga kontrollerande personer. Vi beskriver personer som kontrollerande bara därför att vi ger efter för dem och låter dem få sin vilja igenom, eller ger efter för deras kritik. Och när vi ger efter, så känner vi oss kontrollerade och då kallar vi dem kontrollerande.”

Henrys råd är att vi omvandlar den typen av personer från att vara kontrollerande till att de istället är frustrerade. Det gör man genom att sluta ge efter för deras vilja.

Om vi inte ger efter för deras krav eller manipulativa beteende, då är de inte längre kontrollerande utan istället frustrerade.

Frustrerade därför att du inte ger efter, men det är inte längre de som kontrollerar dig.

Säg bara nej, när det behövs. (inte alltid så lätt som det låter)

Man kan göra det på ett empatiskt sätt.

”Så tråkigt att du blir frustrerad av att jag inte gör ”det” för dig. Jag förstår det.”

Det är vänligt att visa empati mot någon som är frustrerad, men det är destruktivt att ge efter för någon som försöker kontrollera dig.

Att ha gränser i sitt liv betyder att du har gränser för vad du tillåter och inte tillåter i ditt liv.

I Bibeln i Ordspråksboken kan vi läsa om det här:

”Mer än all annat – vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv.”

(Ordsp 4:23)

Och ”Törnen och fällor finns på den falskes väg; den som är rädd om livet aktar sig för dem.”

(Ordsp 22:5)

Sunda gränser bevarar våra hjärtan, sinnen, tankar, vår själ och vår energi.

När vi sätter gränser kring våra hjärtan så bevaras vi från att själva göra fel mot andra och det gör oss mindre sårbara för de fel andra gör mot oss.

För om vi inte sätter gränser och vaktar över våra liv, då kommer glädjedödarna invadera våra territorier och ta glädje ifrån oss.

Det har också visat sig att människor som har tydliga gränser i sina liv, snabbt lägger märke till om någon/något går över gränsen,  de har lättare att sätta stopp för det om det händer, och för att se till att det inte ska upprepas eller bli ett återkommande mönster.

Det vore ju smidigt om det alltid var så att andra som skulle förändra sig... för att mitt liv skulle bli bättre…

Men den enda jag kan kontrollera är ju mig själv.

Men det fantastiska är… att oftast är det så att när jag förändrar mig själv, då förändras också världen omkring mig.

När du förändrar dig själv, så förändras oftast världen omkring dig på samma gång!

Det är oftast så det fungerar och hur vi upplever det.

En av Guds fantastiska gåvor i livet är frihet. 

Frihet från att förstöra våra liv och frihet från att låta andra förstöra våra liv.

Jesus vill att vi ska leva tillsammans med Honom i frihet! Och Han ger oss självbehärskning så att vi kan få vara fria att välja vad vi släpper in i våra liv och vad vi väljer att stänga ute.

Sunda gränser skyddar oss inte bara från det som är dåligt, utan de skyddar också det goda som vi vill ge plats för och som vi vill bygga i våra liv.

Med det sagt så finns det ju situationer där misshandel förekommer och människor far fysiskt och psykiskt illa. I sådana situationer måste man söka hjälp och komma i säkerhet. Då ska man ta hjälp och se till att man är trygg och säker när gränser ska dras.

Så min önskan för dig och mig är...vakta dina drömmar, det som är din passion, din tid, energi, ditt hjärta, dina tankar och din själ. Det är skatter i våra liv som vi ska vakta och vaka över… inte för att vi är själviska… för gränser är inte menade att göra oss till självcentrerade människor, utan så att vi tar vara på de skatter som vi har i våra liv.

För då kan vi dela med oss av det vi har till andra människor och världen runt omkring oss.

Vi har skatter i våra liv som är till för oss själva, men också till för att dela med varandra.

Så har Gud tänkt att det ska vara för att vi ska må bra och vara lyckliga.

Jag vet att jag behöver jobba på det här i mitt liv, och jag önskar dig allt gott om det också är så för dig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera här: