Jag tror att alla har en sten i skon.

 

English translation follows below.

Här om dagen när Monte och jag var ute på vår morgonpromenad fick Monte en sten i skon.

Det var ju inget som syntes på utsidan, men det gjorde ont och gjorde att vi var tvungna att stanna upp en liten stund för att fixa till det hela.

 

I förbifarten sa jag till Monte att jag tror att det är lite så med vår vandring genom livet också. Jag tror att alla har en sten i skon. Det är bara så att man inte kan se den.

 

Nu på sommaren under semestern tas det många bilder. På Facebook och Instagram ser vi den ena mer fantastiska bilden efter den andra. Så många vackra platser med underbara stunder av välförtjänt vila, leende människor och avkoppling.

 

Jag tänkte på bilderna som vi själva tagit under vår semester.

Vi har en skön semester här i Finland, och vi har tagit många härliga bilder.

Man kan lätt tro att vi lever ett väldigt okomplicerat liv med bara solsken, helt utan bekymmer.

Men, så är det ju absolut inte. Vi vet ju om alla utmaningar som vi kämpar med i våra liv.

Så tror jag att det är för alla.

 

Vi funderade vidare på vår promenad, där vi gick Monte och jag.

 

Man kan lätt tänka att alla andra lever perfekta liv och känna sig utanför i sitt eget liv.

 

Jag tänker att det är gott att glädjas med andra när de har det bra.

För jag är övertygad om att vi alla lever med utmaningar av olika slag.

Alla har vi det vi kämpar med, om man bara skrapar lite på ytan.

 

Så, jag tror att alla har en sten i skon.

Jag kanske inte kan se det som gör ont i dig. Du kanske inte kan se det som gör ont i mig.

 

Just därför tänker jag att det är så viktigt att möta varandra med generositet, nåd, medkänsla och kärlek.

 

Så om du känner att du har en sten i skon som är ditt liv idag, som gör ont och gör dig trött, då vill jag påminna om det som står i Bibeln i Jesaja;

 

”Han ger den trötte kraft,

den svage får ny styrka.

Unga män kan bli trötta och mattas,

ynglingar snava och falla,

men de som litar till Herren får ny kraft,

de får vingar som örnar.

De springer utan att bli trötta,

vandrar utan att mattas.”

Jes 40:29-31

Och har du en härlig dag när allt känns fantastiskt då önskar jag dig en riktigt härlig flygtur på dina örnvingar!

 

The other day, Monte and I were on our morning walk when he got a pebble in his shoe.
Although it wasn’t visible to me on the outside, it hurt him and so we stopped for a second to fix the problem.
 
In passing, I mentioned to Monte that I thought this incident was a bit like our journey through life.
 
I think everyone has a pebble in their shoe. It’s just not visible.
 
It’s summer and lots of pictures are taken to capture the moments. On Facebook and Instagram, we see one great picture after another. So many beautiful places and wonderful moments of well-deserved rest, smiling people, and relaxation.
 
 
I think about all the pictures I’ve taken during our vacation. We’re enjoying a great vacation here in Finland, and we’ve taken a lot of fantastic pictures.
 
It’s easy to believe that we are living a very simple life with only sunshine and no problems whatsoever. But that’s not the case. Monte and I know the challenges we struggle with and I think it’s that way for everyone.  
 
As Monte and I walked on, we thought a bit further about the pebble.
 
It’s easy to think that everyone else’s lives are perfect and feel uncomfortable with one’s own life.
 
I think it’s good to rejoice with others when their life is good.
Because I’m convinced that we all live with our own challenges of different kinds. If we scratch the surface of people’s lives, we’ll see that we all struggle with something. So, I think everyone has a pebble in their shoe.
 
Maybe I can’t see what’s hurting you. Maybe you can’t see my pain.
That’s why I think it’s so important to meet each other with generosity, grace, compassion, and love.  
 
So, if you feel like you’ve got a pebble in the shoe of your life today, one that causes you pain and exhausts you, then I’d like to remind you of what the Bible says in Isaiah;
 
 
“He gives strength to the weary
and increases the power of the weak.
Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall;
but those who hope in the LORD will renew their strength.
They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary,
they will walk and not be faint.”
Isa 40:29-31
 
And if you’re having a awesome day where everything feels fantastic, then I hope you enjoy soaring on your eagle wings!
 

Kommentera här: