Välkommen 2019! (english translation below)

 

Tänk att 2019 redan är här! 

Jag och flera i min familj är förväntansmänniskor.

Vi älskar att planera och drömma om vad som ska komma i framtiden. 

Många gånger räcker det att bara få drömma

Och livet lär oss att det inte alltid blir som vi tänkt eller hoppas.

Ibland blir det så mycket bättre än jag kunnat tänka mig, men ibland blir det mycket svårare än jag kunnat ana. 

Ni vet, när guldet blir till sand. Så kan det också bli ibland.

Det jag tror är att det faktiskt kan bli något vackert av sanden också.

I Bibeln ges en bild av Gud som krukmakaren och oss som leran i hans händer.

När våra liv går i bitar och det känns som om det bara blev sand kvar, då kan Gud forma om oss i ny lera och så kan något nytt få formas som kan bli ännu vackrare och starkare än det som tidigare var.

För mig är den stora skillnaden att möta framtiden tillsammans med Jesus.

Inte för att livet då blir garanterat lätt. Det tror jag inte alls att det blir. 

Men, det jag upplevt är att när svåra och smärtsamma saker möter mig i livet, till och med när jag känner att det är mer än jag klarar av, då finns Jesus där och viskar till mig; ”Jag är med er (dig, Marica) alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:20)

Alla sorts dagar, både i motvind och när livet är som en skön sommardag, har Jesus lovat att vara med oss. Det är hela skillnaden för mig.

Jag ser fram emot 2019. Inte därför att jag tror att allt kommer att bli perfekt eller att vi kommer att slippa utmaningar. Nej, jag räknar med att de kommer. Det kallas för livet.

Men, jag är övertygad om att det kommer att bli ett bra år därför att jag lägger det i Guds händer; Han som lovat att ge mig och dig en framtid och ett hopp. 

Gud, som i Jeremia 29:11-14 säger:

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren.”

Så välkommen 2019! Jag ser fram emot ett år av glädje och skratt, härliga stunder och dagar och allvarliga stunder, utmaningar och säkert en del tårar också. 

Men, som den förväntansmänniska som jag är så tror jag att det kommer att bli ett fantastiskt äventyr därför att Gud har planer som är mycket större än mina för mitt liv,

och som är mycket större än dina för ditt liv. Han som vill oss väl och låter oss finna Honom om vi söker Honom.

Jag vill önska dig som läser det här ett välsignat och hoppfyllt Gott Nytt År!

Och med öppna armar och förväntan säga, välkommen 2019!

 

 (English translation below)

Welcome 2019!

Can you believe it? 2019 is already here!

I, and many in my family, like to look forward to things.

We love planning and dreaming about things that will happen in the future.

Many times, it’s enough just to dream.

However, life teaches us from time to time that things don’t always turn out the way we would think or hope.

Sometimes, things turn out much better than I would have thought, and sometimes they turn out much worse. You know, when the gold we hoped for turns to sand. It happens sometimes, that’s just a fact. However, I also believe something beautiful can come from the sand as well.

The Bible gives us a picture of God as a potter and we as the clay in His hands. When our lives are shattered and it feels like there’s only sand left, that’s when God can mold us into something new which can be even more beautiful and strong than before.

For me, this is the difference walking with Jesus makes when meeting the future. It doesn’t mean that life is guaranteed to be easy, for that’s not what I believe. In my experience, when difficult and painful things meet me in life, even when I feel that there are things that are more than I can handle, that’s when Jesus says to me, “Surely I am with you (you, Marica) always, to the very end of the age.” (Matthew 28:20) In all kinds of days, in the storms and in the beautiful summer days, Jesus has promised to be with us. This makes a big difference for me.

I’m looking forward to 2019! Not because I believe everything is going to be perfect or that we won’t have to go through challenges; on the contrary, I’m counting on them coming for that’s what’s called “life”. I’m convinced that everything will work out when we put things in God’s hands… the One who has promised you and me a future and a hope.

In Jeremiah 29:11-14a, God says,

“For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. 12 Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. 13 You will seek me and find me when you seek me with all your heart. 14 I will be found by you,” declares the Lord, “and will bring you back from captivity.”

So welcome in 2019! I look forward to a year of joy and laughter, wonderful times and days… and even serious moments, challenges, and certainly a few tears as well.

However, as a person who looks forward to things, I believe that there is an exciting and fantastic adventure coming because God has much greater plans for our lives than you or I could ever imagine! He who means us so well and allows us to find Him who seek Him.

I would like to wish you and all who read this, a blessed and hopeful Happy New Year!

 And with arms wide open and full of expectancy say, Welcome 2019!

Kommentera här: