Det finns fler än 40 miljoner slavar i vår värld idag.

Den vetskapen stör mig på djupet!!
 
Gary Haugen, som grundade International Justice Mission www.ijm.org som är den största internationella organisationen som arbetar med att bekämpa slaveri och rädda människor ur slaveri, menar att det faktiskt är möjligt i vår generation att sätta stopp för slaveri.
 
Det vill jag vara med och göra.
 
Jag tror verkligen att kyrkan har ett ansvar att vara med och verka för det. En av våra uppgifter som Jesu efterföljare och som kyrka är att stå på de utsattas sida och hjälpa de som behöver hjälp.
 
Ibland kan vi få för oss att vi i vår tid är så mycket mer civiliserade än människorna var på Jesu tid, eller för några hundar år sedan. Sorgligt nog är vi inte det när det gäller slaveri på vår jord.
 
På IJMs hemsida kan man läsa att 1 av 4 som lever i slaveri är barn. Det krossar mitt hjärta. Det måste få ett slut!
 
I Petrus brev i Bibeln skriver Petrus om slavar. En del menar att Petrus verkar vara för slaveri, men det tror verkligen inte jag.
 
Jag tror att Petrus menar att de som lever under slaveri och får lida oförtjänt, kan finna styrka och tröst i Jesu lidande. Han fick också lida ända till döden helt oförtjänt. Jesus dog fast Han var helt oskyldig och Han gjorde det så att du och jag skulle bli räddade. Det står ”Genom Hans sår har ni blivit botade.” (1Pet 2:24) Petrus fortsätter i vers 25 och skriver; ”Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.” (1Pet2:25)
 
Jag kan med stor tacksamhet säga att jag aldrig har upplevt hur det är att vara slav. Det är nåd att få leva i Sverige, i ett land som försöker värna människors värde. Jag vill inte ta det för givet. Men, jag vet att det också finns människor i vårt land som lever under hemska förhållanden. Det få vi inte blunda för, utan göra allt vi kan för att det ska förändras.
 
Slaveri kanske känns väldigt främmande och långt bort från din eller min verklighet.
 
Men, jag tror att alla människor går igenom svåra saker längs med livets väg och får sår i själen. Då är det en uppmuntran och tröst att läsa Petrus ord ,”Genom Hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.” (1Pet2:25) Hos Jesus får och kan vi bli botade och Han är våra själars herde och vårdare.
 
Och en dag ska rättvisa skipas. Gud har inte glömt någons lidande. En dag ska Han ställa allt till rätta, Han, som är en kärleksfull, helig och rättvis Gud. En dag ska rättvisa skipas.
Tills den dagen kommer är det vår uppgift att göra allt vi kan för att hjälpa dem som har det svårt.
 
En gång när jag hörde Gary Haugen tala sa han så här;” Många människor undrar varför Gud inte gör något åt lidandet i världen. Man undrar om Gud inte har någon plan för att göra slut på lidandet. Men, Gud har en plan. Planen är du och jag! Det finns ingen plan B!”
 
Vi som tror på Jesus är Hans plan på jorden. Tills Jesus kommer tillbaka har vi fått uppgiften att komma med kärlek till alla människor på vår planet. Vi är kallade att berätta för vår värld om Jesus och för att stå på det utsattas, svagas sida och hjälpa dem.
 
Vilket förtroende och vilken utmaning det är!
 
I oss själva kan vi inte göra så mycket, men tillsammans med varandra och med den Helige Andes kraft och hjälp kan vad som helst hända.
 
Du och jag är kallade att älska Gud, älska människor och göra skillnad i vår värld.

Kommentera här: