När vi var i Israel i våras besökte vi bl.a. platsen för templet på Jesu tid.

Det var en mäktig syn att se hur stort och massivt templet varit och hur enorma stenarna eller klippblocken var som hade utgjort väggarna och murarna i templet. Jag förundrades av hur man på den tiden över huvud taget kunde få upp klippblocken på varandra.I Bibeln kan vi läsa om templet, klippor och om stenar på flera ställen.
 
På min långsamma färd genom Petrus brev i Bibeln kommer jag till kapitel två (1Pet 2:4-10) där Petrus talar om ett andligt tempel. Petrus beskriver Jesus som en hörnsten. Man kan ju fundera på vad det var?
 
Petrus använder en bild från Psalm 118.
I Psalm 118 i Psaltaren kan vi läsa om hur byggarna kastade bort en specifik sten därför att den inte verkade passa in, bara för att sedan inse att när de kom till den översta delen av muren, i hörnet, så behövde de en sten som var precis formad som den sten som de kastat bort.
 
Petrus menar att Jesus, på samma sätt blev ratad av sitt eget folk därför att han inte passade in i deras planer.. Men Gud har visat att Jesus är den allra viktigaste stenen som bara passar in på den allra mest upphöjda platsen i bygget.
Petrus beskriver bygget som är ett andligt tempel bestående Jesus som är hörnstenen och av levande stenar, som är du och jag som tror på Jesus. Tillsammans blir vi ett levande, andligt tempel, med Jesus Kristus som hörnsten.
Petrus beskriver hur vi i detta blir ett nytt folk, Guds folk!
Och så skriver Petrus; ”Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.” (1Pet 2:9-10)
 
Och då tänker jag att jag inte vill vara som byggarna i Psalm 118 och inte ta emot Jesus i mitt liv därför att Han inte passar in i bygget som är ”mitt lilla liv”, just här och nu.
 
Bönen är istället att låta Jesus vara hörnstenen i mitt liv så att jag själv kan få vara den levande sten som han tänkt att jag ska vara.
Det kanske låter hyffsat enkelt, men ibland kommer jag på mig med att jag vill få Jesus att passa in i mina planer istället för tvärt om.
 
Jag älskar det Petrus skriver vers 10. ”Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.”
 
Hos Jesus, i Jesus, finner du och jag barmhärtighet.
Det tror jag att alla människor längtar efter att finna.
 
 
Vi får ständigt höra och läsa om allt vi borde vara eller göra, hur vi ska förbättra oss på alla möjliga sätt.
 
Men, jag hoppas och ber att du som läser det här finner barmhärtighet idag på din väg genom livet.
Du och jag får ta emot det av Jesus och sedan ge det vidare till människorna som vi möter.
Och så får vi dag för dag leva i Guds underbara ljus!

Kommentera här: