Some days it´s especially good to be reminded of this,(text på svenska följer)

 

”You will keep in perfect peace

those whose minds are steadfast,

because they trust in you.

Trust in the Lord forever,

For the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal.”

Isaiah 26:3-4 (NIV)

Some days in life we meet hardships and struggles.

Often, peace is the first thing to leave us as trouble comes our way.

But Scripture reminds us time and time again that our powerful Lord is the Rock to build our lives on.

Trusting in the Lord is not always easy. So many times I try to fix things on my own. But in trusting

 in the Lord and keeping our minds on Him, there is peace to be found. Peace that passes all

understanding, peace in spite of our circumstances, the peace of the Lord.

Today, I wish you God´s peace!

 

 

En del dagar är det extra gott att bli påmind om det här, 

”Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid,

i frid, ty på dig förtröstar han.

Förtrösta på Herren till evig tid,

 ty Herren Herren är en evig klippa.”

 Jesaja 26:3-4 (FB)

En del dagar möter vi svårigheter och bekymmer.

Ofta är frid i själen det första som lämnar oss då bekymmer och oro möter oss på livets väg. 

Men, Guds ord påminner oss gång på gång om att vår mäktiga Gud är Klippan som vi kan bygga 

våra liv på. En klippa som står stadigt.

att förtrösta på Herren är inte alltid så lätt. Så ofta försöker jag fixa allt själv.

Men, när vi förtröstar på Herren och står fasta i vårt sinne, då finns det frid att få.

Frid som övergår vårt förstånd, frid trots allt, frid oavsett våra omständigheter, Guds frid.

Idag önskar jag dig Guds frid!

 

 

Kommentera här: